10 paisjet më të mira për 2010, sipas magazinës Time.

Magazina Time publikoi listën e 10 paisjeve më të mira për vitin 2010. Në vendin e parë është iPad i cili dhe ishte një prej arsyeve për cka Financial...

Magazina Time publikoi listën e 10 paisjeve më të mira për vitin 2010. Në vendin e parë është iPad i cili dhe ishte një prej arsyeve për cka Financial Times të vlerson ose shpall Stiv Xhobs si vizioner i vitit. Pas iPad vjen Samsung Galaxy S, kurse vendin e tretë zë vendin Macbook Air.

Në këtë listë janë dhe Apple dhe Google TV, me çfar tregon se internet televizioni është duke u bërë shum e njohur dhe një gjë funksionale.

1. iPad
2. Samsung Galaxy S
3. Macbook Air
4. Google TV Via Logitech Revue
5. Google Nexus One
6. iPhone 4
7. Apple TV
8. Toshiba Libretto Dual-Screen Laptop
9. Kinect
10. Nook Color

Sipas shumicës kjo listë nuk është aspak objektive. Disa prej tyre ose favorizojnë Microsoft, kurse disa prej tyre Google, dhe një pjesë produketet e Apple. Kjo është listë e një magazine, dhe aspak nuk do të thotë se këto vlersime duhet të jenë të sakta. Po ju japim rast ju si vizitorë dhe përdorues që ju të vlersoni, cila paisje nuk meriton të gjindet në këtë listë të ngushtë për 10 paisjeve më të mira të vitit 2010.

RELATED BY