A është ky një zog? Jo ky është një robot që flutoron si një zog!

Markus Fischer dhe ekipi i tij nga Festo krijuan SmartBird, me një peshë shum të lehtë i cili është i modeluar sipas zogut dhe fluturonë me ndihmën e lëvizjeve...

Markus Fischer dhe ekipi i tij nga Festo krijuan SmartBird, me një peshë shum të lehtë i cili është i modeluar sipas zogut dhe fluturonë me ndihmën e lëvizjeve të krahëve mekanike. Ideja pas punës së z.Fisher, i cili ka krijuar dhe punonë ngjajshëm si pingunët dhe imitimet tjera në botën natyrore, është që të gjindet modeli më efikas i gjërave në të ardhmen për të përshtatur këtë për shum funksionalitete të ndryshme.

Shikoni TED prezentimin mbreselënës më poshtë.

RELATED BY