Codify është iPad aplikacion për krijmin e softuerëve

Codify është një aplikacion interesant për iPad i cili mundëson kodimin e një softueri, më sakt kodimin e lojrave, softuerëve për muzikë dhe simulime të tjera, në varësi të...

Codify është një aplikacion interesant për iPad i cili mundëson kodimin e një softueri, më sakt kodimin e lojrave, softuerëve për muzikë dhe simulime të tjera, në varësi të asaj far ju interesonë juve.

Codify është krijuar në gjuhën programuese Lua, dhe përdor gjuhë të thjeshtë i cili nuk varet nga simbolet. Shfrytëzon opsinin multitouch për të krijuar aplikacione më efektive, dhe ajo çfar është interesant është se deri sa shkruhet softueri mund të “preket” kodi. Shembull, prek kodin për të ndryshuar ngjyrën ose numrin. Ka dhe opsion tjetër për kompletim automatik për kodim më të lehtë sepse me siguri ekranet në prekje nuk janë dizajnuar për shkrim të vazhdueshëm./itshqip

Aplikacioni kushton 8 dollarë.

Video:

RELATED BY