Dje në facebook shokët tuaj kishin mundësi të lexojnë të gjitha “chat” bisedat.

Facebook riktheu chatin i cili ishte larguar për arsye se ishte zbuluar një lëshim në pivatësin. Lëshimi fillimisht u zbulua nga TechCrunch, të cilët lajmëruan se duke përdorur opcionin...

Facebook riktheu chatin i cili ishte larguar për arsye se ishte zbuluar një lëshim në pivatësin. Lëshimi fillimisht u zbulua nga TechCrunch, të cilët lajmëruan se duke përdorur opcionin “Preview my Profile”, nga mundësit për privatësi, mund ti shikosh të gjitha bisedat e shokëve(friends).

Reagimi i facebook rreth këtij lëshimi ishte:

“Për një periudhë të shkurtë kohore, një gabimi që ndodhi u lejoi përdoruesve të shohin “chat logs” dhe kërkesat për miq (friends request), duke manipuluar opsionin “Preview my Profile”. Kur ky problem ishte lajmëruar, inxhinierët tanë menjëherë morrën masat e duhura dhe ky lëshim u rregulluar, tashmë nuk egziston kurse chati u rikthye pasi u tërhjek më parë.

Ndoshta tingëllon si qetësim duke e ditur se problemi është rregulluar. Në anën tjetër kjo është vetëm një nga shum lëshimet në “privatësin” e këtij rrjeti social. Pas shum gabimeve, këtu janë dhe opsionet për privatësi(privacy) të cilët janë shumë të gjera për lexim, i cili poashtu ndryshohet shpesh dhe si rezultat i kësaj nuk janë të qarta për përdoruesit mesatar.

Më poshtë është video e TechCrunch për këtë lëshim.

RELATED BY