Foursquare ka mbi 6 milijonë përdorues.

  Shërbimi për shpërndarjen e lokacionit, shpërndarjen e informacionit kishte tejkaluar 6 milijonë përdorues, dhe kishte shënuar rritje prej 3.400% në vitin e fundit në drejtim të përdoruesve, dhe...

 

Shërbimi për shpërndarjen e lokacionit, shpërndarjen e informacionit kishte tejkaluar 6 milijonë përdorues, dhe kishte shënuar rritje prej 3.400% në vitin e fundit në drejtim të përdoruesve, dhe numrit të shënimeve(shënim në forsquare është kur do të tregon lokacionin e tij).

Ajo çfar është interesante se Foursquare përdoret në gjith vendet e botës. Fooursquare është si shërbim mjaft pak i përdorur në Shqipëri dhe Kosovë. Kurse vendi i fundit që një përdorues ka shënuar lokacionin e tijë është Korea e Veriut.
 

RELATED BY