Hapat e parë në PowerShell (Video)

Pas një numëri të madh kërkesash për informatat rreth PowerShell-it, antari i forumit tonë, njëkohësisht edhe pjestar i stafit menaxhues me nofkën , fG, ka publikuar gjithësej 11 video...

Hapat e parë në PowerShell

Pas një numëri të madh kërkesash për informatat rreth PowerShell-it, antari i forumit tonë, njëkohësisht edhe pjestar i stafit menaxhues me nofkën , fG, ka publikuar gjithësej 11 video në të cilat do të mësoni rreth PowerShell-it.

PowerShell, i krijuar në vitin 2006 nga kompania Microsoft, është një shell që mundëson kryerjen e punëve nëpër aplikacione të ndryshme duke gjetur zbatim në menaxhimin ose automatizimin e disa punëve të sistemeve operative.

Në këtë tutorial mund të mësoni rreth:

  • Hyrjes në PowerShell
  • Çka nënkuptojmë me PowerShell host?
  • Sintaksa e PowerShell-it, dhe komandat elementare
  • Përdorimi i sitemit Help të PowerShell-it
  • Çka janë PSSnapind dhe Modules?
  • Operatorët
  • Puna me objekte
  • Pipeline në PowerShell
  • Formatting-u
  • Ndërtimi dhe spejgimi i një skripte

Këtë tutorial rreth PowerShell-it mund ta shikoni duke u bërë abonues në kanalin tonë zyrtar në YouTube./itShqip

 

RELATED BY