Identifikimi i beep kodeve.

Post checks shikon të gjitha pjesët hardverike në kompjuter se a operojnë korrekt.Nëse një pjesë hardverike nuk funksinon ose gabim ose lëshon beep code alarm,ju duhet të gjeni problemin. Gjat startimit...

Post checks shikon të gjitha pjesët hardverike në kompjuter se a operojnë korrekt.Nëse një pjesë hardverike nuk funksinon ose gabim ose lëshon beep code alarm,ju duhet të gjeni problemin.

Gjat startimit lëshohet një beep kod tipik e qe tegon se kompjuteri është duke funksionuar mirë.Nëse kemi problem në harduer,kompjuteri emiton një seri beep alarme.

Tek çdo BIOS lëshohen alarme të ndryshme në rast se kemi ndonjë problem në harduer. Konsultohuni me manualin e pllakës amë të kompjuterit tuaj per atë se qka tregojnë beep codet.
Më posht kemi nje figur që tregon një shembull të beep kodeve.

Ky artikull është dërguar përmes formës që ndodhet tek forumi. Autori i këtij teksti është Struggler (Edinni™)

RELATED BY