itShqip.com me kuize nga Informatika

Itshqip.com tani sjellë pranë jush versionin më të fundit të kuizeve nga sfera e Informatikës. Në versionin e ri përfshihen katër kategori apo kuize, si: Kuizi për IT që...

Itshqip.com tani sjellë pranë jush versionin më të fundit të kuizeve nga sfera e Informatikës. Në versionin e ri përfshihen katër kategori apo kuize, si:

Kuizi për IT që përmban gjithsejtë 34 pyetje me një total të mundshëm prej 100 pikësh.

Kuizi për rrjeta kompjuterike që përmban 36 pyetje me po ashtu total të mundshëm prej 100 pikësh.

Kuizet për PHP dhe C Sharp (C#) që përmbajnë gjithsejtë 30 pyetje dhe me total të mundshëm prej 90 pikësh.

Ndërsa në zhvillim e sipër janë edhe kuize nga kategori tjera të Informatikës. Me këtë projekt, dëshirojmë që përdoruesit shqiptarë të kenë mundësi të testojnë njohuritë e tyre që i posedojnë nga sfera e Informatikës.

Ajo çfarë i bon këto kuize më interesante e pse jo edhe argëtuese është se rezultatet e personave që zhvillojnë këto kuize në mënyrë automatike mblidhen dhe dhjetë personat me rezultatin më të mirë nga secili kuiz shfaqen tek faqja e statistikave të kuizeve:

http://www.itshqip.com/kuizet

Për informata tjera lidhur me kuizet si dhe për të marrë pjesë në këto kuize klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://forum.itshqip.com/viewforum.php?f=89

RELATED BY