Krimet ne internet per vitin 2009

Në muajin Mars, Qendra për Ankesa të Krimeve në Internet publikoi raportin per krimet e ndodhura ne internet gjatë vitit 2009. Në këtë raport ndër të tjera u raportua se...

Në muajin Mars, Qendra për Ankesa të Krimeve në Internet publikoi raportin per krimet e ndodhura ne internet gjatë vitit 2009. Në këtë raport ndër të tjera u raportua se në vitin 2009 kanë arritur 336,665 ankesa të krimeve në internet.

Kjo nënkupton se në vitin 2009 ka pasur një ngritje të krimeve në internet për 22% më tepë se sa në vitin 2008, dhe kjo ka shkaktuar një humbje prej 559.7 milion dollarve. Më posht mund të shihni ankesat si dhe humbjet e shkaktuara nga krimet e internetit në 5 vitet e fundit:

Raporti tregon edhe disa nga mashtrimet më të mëdha për vitin 2009 që kanë ndodhur në internet.Për më shumë rreth këtij raporti vizitoni uebfaqen e Qendrës për Ankesa të Krimeve në Internet.

www.ic3.gov

RELATED BY