Lejo të tjerët të kenë qasje në Gmail-in tuaj.

Gmail ka vënë në dispozicion për të gjith opsion delegacioni, më parë vetëm tek Google Apps përdoruesit, me të cilën mund tu lejoni të tjerëve qasje në inboxin tuaj...

Gmail ka vënë në dispozicion për të gjith opsion delegacioni, më parë vetëm tek Google Apps përdoruesit, me të cilën mund tu lejoni të tjerëve qasje në inboxin tuaj përsonal.

Opsioni është i dobishëm për shpërndarje të maileve dhe  kontakt listave me bashkpunëtorët ose familjen. Shembull, mund të setohet një mail tu lejonë dy Gmail adresave tjera të kenë qasje në të, dhe ai, email adresa e parë të shëndrohet si postë e përbashkët. Mund të përdoret edhe si kontrollë i prindërve ndaj gmail-et e fëmijëve dhe postat e tyre.

Ka dy kufizime. Të gjitha adresat duhet të jenë Gmail, nuk mund të jepni qasje dikujt që përdorë email adres të ndonjë kompanie tjetër, Yahoo, Hotmail etj. Dhe e dyta, përdoruesi që do të fiton qasje nuk mund ti ndryshon opsionet, fjalëkalimet dhe detajet tjera për e-mailin fillestar. Por mund të dërgon email mesazhe nga adresa fillestare.

Futja (ose largimi) i qasjes është e lehtë për të rregulluar, shkoni tek Settings // Accounts // Grant acces to your account.

RELATED BY