Linux në iPad?

Gjithkush pëlqen të fusë sistemet operative aty ku ato nuk përkasin. Raste të tilla kanë ndodhur me iPhone, telefonat Android, Android Touchpad madje edhe me Android HTC HD2. Por...


Gjithkush pëlqen të fusë sistemet operative aty ku ato nuk përkasin. Raste të tilla kanë ndodhur me iPhone, telefonat Android, Android Touchpad madje edhe me Android HTC HD2.

Por tani zhvilluesit kanë futur edhe një paisje tjetër në listë, iPad me sistemin operativ Linux. Disa zhvillues kanë arritur të hapin kodin e sistemit operativ Linux dhe ta përshtatin për paisjet e Apple, si iPad, iPhone 4, dhe iPod Touch.

Plani i arritjes se kësaj pune nuk është sqaruar, por ndoshta do të zbulojmë më shumë detaje në të ardhmen. Si do të ju dukej juve po të kishit paisjen tuaj, iPhone ose iPad me sistemin operativ Linux?/itshqip

RELATED BY