Mbrojtja e fëmijëve nga qëndrimi i gjate pran kompjuterit

Atëherë opsioni family safety mund të themi se është një siguri familjare, pra këtu është qëllimi që ti mbrojmë fëmijët nga qëndrimi i gjatë dhe i pa nevojshëm në kompjuter, shfletimi...

microsoft-logo

Atëherë opsioni family safety mund të themi se është një siguri familjare, pra këtu është qëllimi që ti mbrojmë fëmijët nga qëndrimi i gjatë dhe i pa nevojshëm në kompjuter, shfletimi i ueb faqeve të cilat nuk janë në interes për fëmijët e gjëra të ndryshme.

Me ndihmën e family safety ne mund ti kufizojmë shumë gjëra në një user në kompjuterin tone si:

  • Kohën e qëndrimit në kompjuter
  • Bllokimin e ueb faqeve të ndryshme
  • Bllokimin e programeve ( lojërave ) të cilave i kemi te instaluara në kompjuterin tone e gjëra të tilla.

Për ti realizuar këto që i përmendëm më lart atëherë ne së pari duhet të krijojmë një user të ri në kompjuterin tone, pra ky user të përdoret nga fëmijët.

MESIMIN E PLOTE MUND TA LEXONI NE FORUM.

http://forum.itshqip.com/index.php?threads/mbrojtja-e-f%C3%ABmij%C3%ABve-nga-q%C3%ABndrimi-i-gjate-pran-kompjuterit.33941/

RELATED BY