Rreth ITshqip

Qëllimi ynë kryesorë është që të përkrahim, edukojmë dhe promovojmë IT potencialin shqiptar, dhe dukshëm të kontribojmë për zhvillimin e teknologjisë informative në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malin të Zi, dhe në të gjitha vendet tjera ku flitet gjuha shqipe.

Itshqip.com, është portal shqiptarë për teknologji informative, i cili me konceptin, punën dhe dizajnin dukshëm dallohet nga portalet tjera në ueb hapësirën shqiptare, duke i pranuar dhe përdorur zgjidhjet më të reja digjitale për të promovuar IT përmbajtje sa më të mirë.

Qëllimi i portalit itshqip.com, është që të ju mundëson vizitorëve:

  • Të njoftohen me botën e Teknologjisë informative.
  • Të informohen në mënyrë të rregullt dhe të përditëshme me IT lajme nga bota dhe vendi.
  • Të qasen në materiale edukative dhe tema te ndryshme
  • Të shikojnë video për teknologji dhe zhvillimin e tyre
  • Të publikojnë ose ndajnë mendimet e tyre rreth Informatikës në shërbime interaktive siç është forumi i itshqip (http://forum.itshqip.com).
  • Të mësojnë se si të përdorin IT produktet dhe të bëjnë përzgjedhjen e vërtetë për nevojat e tyre.

Jeni fillestarë ose keni njohuri të madhe në IT, ju jeni i mirëseardhur në itshqip.com. Mendimi juaj do të vlersohet në forum nga të gjith +10000 përdorues, dhe njëkohësisht do të merrni sygjerime dhe informacione adekuate, për më të rejat në botën virtuale.