instalo andorid 4.2.2 jelly bean ne pc

  • Instalo Android 4.4 KitKat me Play Store në PC (Windows XP,Vista,7/8)

      Në të vërtetë, ka pasur shumë projekte gjatë viteve të kaluara që kanë tentuar të instalojnë platformën Android në PC, por vetëm ekipet më të fuqishme dhe të përkushtuara ia kanë dalur. Në këtë udhëzim, ne do të kalojmë në hapat më të lehtë që na sjellin deri...
  • Instalo Android 4.2.2 Jelly Bean në PC

    Për të instaluar Android 4.2.2 Jelly Bean në PC tuaj nuk ju nevoitet ndonjë diplomë master në Shkenca Kompjtuerike, thjeshtë ju duhet kohë të lirë dhe aftësia për të ndjekur hapat nga 1 deri në 10. Gjithashtu mos u shqetësoni nëse mendoni se jeni duke bërë diçka ilegale, pasi...