Tani secili mund të krijon një aplikacion me Android App Inventor.

Google ka nisur një program pa pages, Android App Inventor, me të cilën secili mund shum lehtë të krijon një Android aplikacion, pa pasur nevojë për njohuri programuese. “Per...

Google ka nisur një program pa pages, Android App Inventor, me të cilën secili mund shum lehtë të krijon një Android aplikacion, pa pasur nevojë për njohuri programuese.

“Per të perdorur App Inventor, nuk keni nevoj të jeni programues. App Inventor, nuk kërkon njohuri të programimit. Kjo është për shkak se në vend se të shkruani kodin, ju në mënyrë vizuele e dizajnoni paraqitjen ose dukjen e aplikacionit dhe përdorni blloqe për të caktuara sjelljen e tij.” Thotë Google.

Me këtë mjet numri i aplikacioneve Android mund të rritet ndjeshëm, sidomos në sferën e aplikacioneve personale. Google është duke bërë përpjekje për tu bëre konkurent me Apple App Store, për sa i përket sasive të aplikacionve. Por derisa iPhone aplikacionet zgjidhen, Google me App Inventor, ka një mundësi krejtesish të hapur dhe të lirë, qe mund të vjen deri tek një numër i madh i aplikacioneve të dobëta. Por sigurisht gjith kjo varet nga përdoruesit, kreativiteti dhe idetë e tyre për një aplikacion.

RELATED BY