Windows Embedded Standard 7

Windows Embedded standard 7, është projektuar për ti lejuar zhvilluesëve të pajisjeve të ndryshme për të pershtatur pjesët e sistemit operativ sipas nevojave të tyre. Microsoft njoftoi se është...

Windows Embedded standard 7, është projektuar për ti lejuar zhvilluesëve të pajisjeve të ndryshme për të pershtatur pjesët e sistemit operativ sipas nevojave të tyre.

Microsoft njoftoi se është në fund të aktiviteteve në lidhje me optimizimin e Windows 7, për të kryer me lehtë funksionimin e paisjeve të dedikuara për më shumë gjëra, si për shembull TV dhe Kompjuter në automobilë. Sistemi operativ Windows Embedded standard 7, u lejon zhvilluesëve të paisjeve të ndryshme për të pershtatur ose lëshuar në përdorim vetëm komponentët që ata kanë nevojë, duke mbajtur paraprakishtë mundësit ose funksionet e njejta të sistemit operativ.

Ndër të tjerat Microsoft Windows Embedded Standard 7 potencon që ky sistem operativ mundëson funksionimin e Windows Media Center në shumë më tepër paisje tjera se sa në versionin e mëparshëm të këtij sistemi operativ.
Më shumë informata mund të gjenden në faqen e Microsoftit.

RELATED BY