Faqet më të mira për të mësuar Kodim Online.

Nuk keni arsye pse mos të mësoni kodim ose thjeshtë gjërat elementare në të. Ndoshta nuk jeni të kyçur në biznesin e zhvillimeve të aplikacioneve por njohuria themelore në...

learn-coding-online

Nuk keni arsye pse mos të mësoni kodim ose thjeshtë gjërat elementare në të. Ndoshta nuk jeni të kyçur në biznesin e zhvillimeve të aplikacioneve por njohuria themelore në kodim do t’ju ndihmojë shumë për të komunikuar në mënyrë shumë më efektive dhe precize me krijuesit e këtyre programeve.

Më poshtë do t’ju paraqesim një tabelë me faqet edukative, dhe shumë të mira për të mësuar kodimin online:

 

Kurse Online Libra për Programim (Free)
JavaScript Code Academy, Learn Street, Khan Academy, Code Combat, Code Avengers Eloquent JavaScript, JavaScript Guide, Speaking JS, JS The Right Way, Oh My JS, Canvassing
HTML & CSS Code Academy, Don’t Fear The Internet, Tutsplus, Learn Layout, A to Z CSS, Dash, Web Accessibility, The Hello World Mozilla, Dive into HTML5, 20 Things I Learned, HTML Dog, HTML & CSS, HTML5 for Designers, DOM Enlightenment, HTML Canvas
jQuery Code Academy, Tutsplus, Code School jQuery Fundamentals, Learn jQuery
Python Code Academy, Google, Learn Street, Python Tutor, IHeartPY Python for You and Me,  Dive into Python, Learn Python the Hard Way, Think Python, Python for Fun, Tango with Django, Django
Ruby & Ruby on Rails Code Academy, TryRubyCode Learn, Railscasts, Rubymonk, Learn Street Why’s (Poignant) Guide to Ruby, Learn Ruby the Hard Way, Learn to Program, Learn Rails by Example
PHP Code Academy PHP Programming, Practical PHP
Google Apps Script Getting Started, Office Hours, Google Scripts Examples, Learning Apps Script
WordPress Treehouse, WordPress TV
Linux & Shell Scripting Stanford.edu, Explain Shell Conquer the Command Line
Node.js Nodetuts, Node School The Node Beginner Book, Mixu’s Node book, Node Up and Running, Mastering Node.js
Angular JS Code School, Egg Head, Learn Angular Angular JS Tutorial, Thinking Angular, Angular Tutorial, Getting Started (Adobe)
Git (version control) Code School, Git Immersion, GitHub Training Pro Git, Learn Git
Objective-C (iOS & Mac) Code School, Stanford, iTunesU
Chrome Dev Tools Code School, Dev Tools Secret, Chrome Dev Tools Tutorial, Udacity, Building Browser Apps
Go Language Golang.org, GopherCasts Programming in Go, Go by Example, Learning Go
Java Learn Java, Coding Bat, Java Udemy, Learneroo Programming in Java, Thinking in Java, O’Reilly Learning Java, Think Java, Java & CS, Java for Python Devs
Android App Development Udacity (Google Developers), Coursera, The New Boston, Google University, App Development Essentials, Code Learn, App Inventor (Visual)
D3 (data visualization) Data Visualization for the Web, Dashing D3, D3 Tips & Tricks
SQL (Databases) SQL Zoo, SQL @Stanford, Essentail SQL, SQL for Nerds
Everything Else Udacity, edX.org, Coursera, Udemy$, Lynda$, Pluralsight$, Treehouse$, Open Consortium, One Month Rails$
Categories
Web

Albo eshte autor në Itshqip.com, i cili në kohën e lirë preferon të shkruaj, është një person i apasionuar pas Teknologjisë dhe Informatikës. Më shum është i përkushtuar për Sigurin në Internet, më saktësisht sigurinë në faqet e internetit dhe softuerëve.

RELATED BY