automjet

  • Përdorimi i telefonave gjatë vozitjes mund të shkaktojë vdekjen (Video)

    Nuk mund të themi se nuk kemi dëgjuar asnjëherë, ndoshta edhe e kemi provuar ndonjë fatkeqësi të tillë. Fenomeni që është bërë tashmë thuajse i zakonshëm në mbarë botën ‘të shkruash duke vozitur’ ka filluar të rrezikojë me të madhe jetën e njerëzve. Aksidentet e tilla kanë arritur deri...
  • Autonomo – një koncept i ri për automjete

    Autonom është një koncept i ri për gjeneratën e ardhshme të automjeteve, zhvilluar nga studenti Charls Ratraj, student për dizajn nga Melburn, Australi i cili frymëzimin e tij e kishte fituar pasi që pesë vite kishte jetuar në Los Angeles dhe vazhdimisht kishte pasur probleme me bllokimin e trafikut....