bot

  • Google gjeti zgjidhje të thjeshtë për të vërtetuar që nuk jeni robot

    Google gjeti një zgjidhje të thjeshtë për të vërtetuar që nuk jeni robot në internet. Deri më tani përdorej CAPTCHA si një mjet kundër spam-it ose botave të automatizuar, e cila edhe pse akoma është funksionale për shumicën e njerëzve është i bezdishëm të cilët nuk dëshirojnë të shkruajnë...
  • Përmes Scrim mund sigurt të shpërndani e-mail adresën tuaj

    Scr.im është një Web shërbim i cili ju mundëson te siguroni e-mail adresën tuaj dhe lirisht të njejtën të shpërndani në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, forume dhe faqe publike. Shërbimi i cili është krijuar nga ana e @Basem_A shndëron e-mailin tuaj në një URL të shkurtë dhe të sigurtë....