bugs

  • Vrima në Internet Explorer, lejohet që të ekzekutohet kod malicioz.

    Microsoft ka lëshuar 9 arnime që mbyllë 21 vrima sigurie ne Internet Explorer. Microsoft  poashtu paralajmëron të gjith shfrytëzuesit e Internet Explorer se duhet urgjentisht të shkarkojnë këto arnime në mënyrë që të mbrohen nga sulmet e hakerëve të cilët shfrytëzojne këto vrima sigurie. Këto janë arnime kritike, që...
  • Google do ju paguan për zbulim të ndonjë lëshimi në shërbimet e tyre.

    Google do të ju paguan hakerëve, nese zbulojnë ndonjë lëshim në shërbimet e tyre. Çmimet do të sillen nga 500 deri 3.133 dollarë varësisht nga lëshimi të cilat mund të jenë ne Google.com, Youtube.com, Blogger.com ose dhe Orkut.com. Edhe pse lëshimet mund të jenë nga më të ndryshmet, në...