ip

  • Çka janë sulmet DDoS?

    Gjatë viteve të fundit, sulmet DDoS janë rritur dukshëm duke qenë shënjestër e shumë kompanive të mëdha, përfshirë edhe ato të profilit të lartë si Google, Visa, Paypal, Sony, Deezer, dhe Evernote. Shumë ekspertë thonë se metodat tradicionale për parandalimin dhe zbutjen e tyre po bëhen gjithnjë e më...
  • Kina bllokon qasjen në Gmail

    Kina është duke bllokuar qasjen në shërbimin e famshëm Gmail nga Google, bazuar në disa të dhëna nga kjo e fundit si dhe në disa analiza nga Dyn Research. Trafiku ka rënë afër zeros, tregohet në raportin nga Google, që ofron informacione në kohë reale për përdorimin e shërbimit...