mbrojtje

  • Çka janë sulmet DDoS?

    Gjatë viteve të fundit, sulmet DDoS janë rritur dukshëm duke qenë shënjestër e shumë kompanive të mëdha, përfshirë edhe ato të profilit të lartë si Google, Visa, Paypal, Sony, Deezer, dhe Evernote. Shumë ekspertë thonë se metodat tradicionale për parandalimin dhe zbutjen e tyre po bëhen gjithnjë e më...
  • ISIS ‘sulmon’ forcat ushtarake, Obama thërret për mbrojtje të të dhënave

    Presidenti Barack Obama publikisht njoftoi për iniciativën e tij të parë me qëllim për të përmirësuar privatësinë digjitale për shtetasit amerikanë, duke kthyer përqendrimin e tij tek studentët dhe konsumatorët. Obama fillojë këtë iniciativë pas një rrëzimi serioz që kishte ndodhur në kompaninë Sony Pictures, sulm i cili i...
  • Mbrojtja e fëmijëve nga qëndrimi i gjate pran kompjuterit

    Atëherë opsioni family safety mund të themi se është një siguri familjare, pra këtu është qëllimi që ti mbrojmë fëmijët nga qëndrimi i gjatë dhe i pa nevojshëm në kompjuter, shfletimi i ueb faqeve të cilat nuk janë në interes për fëmijët e gjëra të ndryshme. Me ndihmën e family safety...