pakistan

  • WordPress bllokohet në Pakistan

    Autoritetet e telekomunikacionit në Pakistan u kanë kërkuar ofruesve të shërbimeve të internetit të bllokojnë qasjen në WordPress.com. Si pasojë e kësaj, uebfaqja zyrtare e kësaj platforme dhe blogjet e tjera me WordPress nuk mund të ngarkohen në Pakistan. Pamje e paraqitur më lartë aktualisht shfaqet tek të gjithë...
  • MillatFacebook: Rrjet i ri social për muslimanët

    MillatFacebook është rrjeti i parë social që i dedikohet muslimanëve. Ueb faqja e rrjetit më të madhë në botë Facebook është bllokuar nga Pakistani për shkak të ofendimit që ju është bërë muslimanëve në një faqe tek Facebook duke shfaqur karikatura të Profetit Muhamed. Islami e ndalon dhe e...