preview

  • Pamjet e para të sistemit operativ iOS 8?

    Gjenerata e ardhshme e sistemit opeartiv të kompanisë Apple, iOS 8, pritet të arrijë në Qershor me disa funksione të reja që thuhet se më shumë kanë të bëjnë me fitnes. Tani, disa foto që supozohet se janë të iOS 8, tregojnë aplikacione të reja që pritet të shtohen...
  • ADP – një mjet i dobishëm për zhvilluesit e Android

    Android Design Preview(ADP) është një mjet interesant i cili do t’ju ndihmojë dizajnerëve dhe zhvilluesve të aplikacioneve që më lehtë dhe më shpejtë të krijojnë skica nga aplikacionet në të cilët punojnë. Mjeti në fakt mundëson që telefoni juaj të shërbejë si monitor i dytë në procesin dhe ju...