senzora

  • F015 Luxury in Motion, automjeti autonom nga Mercedes-Benz

    Mercedes më në fund ka treguar konceptin më të ri të automjetit autonom i cili është thjesht i mrekullueshëm. Qëllimi i automjetit, siç thotë Mercedes është për ta ngritur përvojën e përgjithshme të udhëtimit personal. Dhe po këtë dizajnerët e Mercedes-it e kishin realizuar me sukses. Emri i plotë...